Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /www/htdocs/w/wbesml/http/library/scripts/path.inc.php on line 26

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /www/htdocs/w/wbesml/http/library/scripts/path.inc.php on line 27
Advocatenblad noemt e-screener ‘arbitrair’

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /www/htdocs/w/wbesml/http/site/site.inc.php on line 367

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /www/htdocs/w/wbesml/http/site/site.inc.php on line 371

Advocatenblad noemt e-screener ‘arbitrair’


Ondanks het feit dat hij op dit moment niet ingezet wordt, is de e-screener onverminderd actueel. Zeker nu de Minister heeft aangegeven dat zij – in afwijking van het advies van de Commissie Wwm – onderzoekt hoe de e-screener in een gewijzigde vorm alsnog kan worden ingezet. Het is de vraag of dit verstandig is. Onlangs is over dit thema een kort artikel met de veelzeggende titel ‘Arbitrair algoritme ontwapent jagers’ verschenen in het Advocatenblad. 


De Jagersvereniging onderschrijft het belang van een goede monitoring van de psychische gesteldheid van jagers en verlofhouders, maar betwijfelt ten zeerste of een (aangepaste) e-screener daarvoor een geschikt hulpmiddel is. De Jagersverenging roept het Ministerie op om samen met de belangenbehartigers te kijken naar passende alternatieven voor de e-screener. Deze computertest werd in 2019 ingevoerd en moet een indicatie geven van de psychische gesteldheid van de houder van een omgevingsvergunning voor een jachtgeweeractiviteit (jachtakte).


Golf van verontwaardiging


De inzet van de e-screener leidde tot een golf van verontwaardiging onder jagers in Nederland. Veel jagers moesten ten onrechte hun jachtakte inleveren. Er bleek van alles mis met het instrument. Onder druk van Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie (KNSA) en de Jagersvereniging bleek het instrument niet langer houdbaar. Het gebruik werd opgeschort, en een uitgebreid WM-32 inlichtingenformulier kwam ervoor terug in de plaats. Lees daarover hier meer.


Juridische bijstand


Onze juridische afdeling heeft veel leden succesvol bijgestaan toen zij in de problemen kwamen als gevolg van een negatieve testuitslag bij het invullen van de e-screener. De Jagersvereniging vertegenwoordigt nog altijd twee leden die in 2019 – na het afleggen van de e-screener – de korpschef vroegen om inzage in hun gegevens. Zij kregen weliswaar een groene score, maar vroegen zich af wat er met de door hen ingevoerde gegevens gebeurt. Verder wilden zij weten hoe het profiel dat van hen wordt opgemaakt precies tot stand komt. Immers, aan de hand daarvan kunnen vergaande conclusies worden getrokken over hun geschiktheid als jachtaktehouder. Uiteindelijk leidde dit tot een rechtszaak. De rechtbank verklaarde het beroep tegen de beperkte inzage recent ongegrond, maar er kwamen verontrustende feiten aan het licht over het kennelijke gebrek aan aandacht voor privacy bij de inzet van de e-screener. Lees daarover meer in dit artikel.


Hoger beroep


De twee leden bleven na de uitspraak van de rechter met een ontevreden gevoel achter. Met ondersteuning van de Jagersvereniging zijn zij daarom onlangs in hoger beroep gegaan bij de Raad van State. Het is mede dankzij deze langlopende procedure dat de interesse werd gewekt van onder meer het Advocatenblad.


Het bericht Advocatenblad noemt e-screener ‘arbitrair’ verscheen eerst op De Jagersvereniging.Bron: Jagersvereniging | 07-06-2024

Terug naar nieuws

De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.